Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 11.8.2022

Rekisterinpitäjä:
Markku Vilkki
Hattulan tietokonepalvelu, Parola-netshop
Pellavatie 5
13720 PAROLA
markku.vilkki@hattulantietokone.com
P. 0400 939 637

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan kanssa tehty sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Asiakas ei voi tehdä tilausta verkkokaupastamme ilmoittamatta henkilötietojaan.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Emme tee asiakkaita koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietoja vastaanottavat:
– yrityksemme ja sen työntekijät
– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa asiakkaan maksun
– kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran
– tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoon

Säilytämme henkilötietoja:
– verkkokaupassa viiden vuoden ajan
– sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
– kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan

Asiakkaalla on seuraavat oikeudet:
– oikeus tarkastaa omat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen tai poistamiseen
– oikeus tietojen käytön rajoittamiseen esimerkiksi markkinoinnin kieltäminen
– oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
– oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaan henkilötiedot voidaan poistaa kokonaan vain, jos ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.